1.
Tolkačevski K. RUSIŠKI EPIGRAFINIAI MEMORIALINIAI XIX AMŽIAUS ĮRAŠAI VILNIAUS KATALIKIŠKOSE KAPINĖSE. BS [Prieiga per internetą]. 2016 m.birželio23 d. [žiūrėta 2021 m.gegužės18 d.];660:281-10. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/knygotyra/article/view/10028