1.
Rankelienė S. JURGIO PLATERIO KNYGOS VILNIAUS UNIVERSITETO BIBLIOTEKOJE. BS [Prieiga per internetą]. 2016 m.lapkričio24 d. [žiūrėta 2021 m.birželio18 d.];670:90-114. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/knygotyra/article/view/10178