1.
Kaunas D. „NIDOS MOKYKLOS KRONIKA“: PRAĖJUSIO LAIKO METMENŲ KNYGA. BS [Prieiga per internetą]. 2016 m.lapkričio24 d. [žiūrėta 2022 m.liepos1 d.];670:226-53. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/knygotyra/article/view/10184