1.
Kažuro I. LIETUVOS DIDŽIOSIOS KUNIGAIKŠTYSTĖS SPAUSTUVIŲ PRIVILEGIJOS. BS [Prieiga per internetą]. 2017 m.birželio14 d. [žiūrėta 2022 m.liepos4 d.];680:38-2. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/knygotyra/article/view/10716