1.
Vaitkevičiūtė V, Rankelienė S. KRAŽIŲ JĖZUITŲ KOLEGIJOS KNYGOS VILNIAUS UNIVERSITETO BIBLIOTEKOJE. BS [Prieiga per internetą]. 2017 m.birželio14 d. [žiūrėta 2021 m.birželio19 d.];680:254-42. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/knygotyra/article/view/10723