1.
Braziūnienė A. LIETUVA MINI PRANCIŠKAUS SKORINOS BIBLIJOS 500 METŲ SUKAKTĮ. BS [Prieiga per internetą]. 2017 m.spalio31 d. [žiūrėta 2022 m.rugsėjo26 d.];690:284-9. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/knygotyra/article/view/10967