1.
Janonis O. SVARUS ĮNAŠAS Į BALTARUSIJOS REGIONINĘ KNYGOTYRĄ. BS [Prieiga per internetą]. 2017 m.spalio31 d. [žiūrėta 2021 m.rugpjūčio4 d.];690:264-6. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/knygotyra/article/view/10978