1.
KAUNAS D. MARTYNO JANKAUS ATSIMINIMAI APIE LIETUVIŠKŲ KNYGŲ KONTRABANDĄ: PIRMASIS BANDYMAS. BS [Prieiga per internetą]. 2012 m.sausio1 d. [žiūrėta 2022 m.sausio26 d.];590:220-35. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/knygotyra/article/view/1116