1.
Bliūdžiuvienė N. Lietuvos spaudos statistika: situacija ir perspektyvos. BS [Prieiga per internetą]. 2018 m.liepos5 d. [žiūrėta 2022 m.sausio17 d.];700:177-92. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/knygotyra/article/view/11722