1.
MÖLDRE A. KNYGOS ISTORIJOS POPULIARINIMAS ESTIJOS VADOVĖLIUOSE IR PERIODINĖJE SPAUDOJE (XIX A.–1917 M.) (ANGLŲ K.). BS [Prieiga per internetą]. 2013 m.sausio1 d. [žiūrėta 2021 m.lapkričio28 d.];600:191-1. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/knygotyra/article/view/1366