1.
BRAZIŪNIENĖ A. „KNYGOTYRA“: TRADICIJŲ TĘSTINUMAS IR TAPATYBĖ. BS [Prieiga per internetą]. 2013 m.sausio1 d. [žiūrėta 2022 m.liepos2 d.];600:84-106. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/knygotyra/article/view/1372