1.
KAUNAS D. TAUTINIO ATGIMIMO LIETUVIŠKOSIOS SPAUDOS ISTORIJOS NARATYVAI MARTYNO JANKAUS ATSIMINIMUOSE: KNYGOTYRINĖS ŠALTINIOTYROS ASPEKTAS. BS [Prieiga per internetą]. 2013 m.sausio1 d. [žiūrėta 2021 m.gruodžio8 d.];600:63-. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/knygotyra/article/view/1373