1.
NAVICKIENĖ A. JOACHIMAS LELEWELIS – KNYGOTYROS IR KAI KURIŲ KITŲ KOMUNIKACIJOS IR INFORMACIJOS MOKSLŲ KŪRĖJAS LIETUVOJE. BS [Prieiga per internetą]. 2013 m.sausio1 d. [žiūrėta 2021 m.gegužės14 d.];600:33-2. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/knygotyra/article/view/1374