1.
KAUNAS D. SOVIETMEČIO LIETUVOS MAŽATIRAŽĖS KNYGŲ SAVILAIDOS PAVELDAS. BS [Prieiga per internetą]. 2012 m.sausio1 d. [žiūrėta 2021 m.gruodžio5 d.];580:196-4. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/knygotyra/article/view/1461