1.
LUKŠAITĖ D. VALSTYBĖS DOKUMENTINIS PAVELDAS DOKUMENTŲ IR ARCHYVŲ VALDYMO ASPEKTU. BS [Prieiga per internetą]. 2012 m.sausio1 d. [žiūrėta 2022 m.rugsėjo28 d.];580:160-8. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/knygotyra/article/view/1463