1.
LIEPAITĖ I, ŠULGIENĖ N. VACLOVO BIRŽIŠKOS ALEKSANDRYNO IR KITŲ RANKRAŠČIŲ LIKIMAS PASIBAIGUS ANTRAJAM PASAULINIAM KARUI. BS [Prieiga per internetą]. 2012 m.sausio1 d. [žiūrėta 2020 m.rugsėjo25 d.];580:80-4. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/knygotyra/article/view/1468