1.
BLIŪDŽIUVIENĖ N. ŽYMAUS LENKŲ KNYGOTYRININKO BIBLIOGRAFIJOS RODYKLĖ. BS [Prieiga per internetą]. 2011 m.sausio1 d. [žiūrėta 2021 m.gruodžio4 d.];570:235-8. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/knygotyra/article/view/1479