1.
BLIŪDŽIUVIENĖ N. VIENTISOS KULTŪROS PAVELDO SKAITMENINĖS APLINKOS KŪRIMAS: STANDARTIZACIJOS ASPEKTAS. BS [Prieiga per internetą]. 2011 m.sausio1 d. [žiūrėta 2021 m.gruodžio3 d.];570:190-06. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/knygotyra/article/view/1483