1.
Gudinavičius A, Naktinytė L. Garsinės knygos kompaktinėse plokštelėse Lietuvoje. BS [Prieiga per internetą]. 2011 m.sausio1 d. [žiūrėta 2022 m.spalio1 d.];570:153-71. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/knygotyra/article/view/1485