1.
KOSAKOVSKAJA J. KNYGŲ LEIDYBA LIETUVOJE NACIŲ OKUPACIJOS METAIS (1941–1944). BS [Prieiga per internetą]. 2011 m.sausio1 d. [žiūrėta 2021 m.sausio24 d.];570:100-1230. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/knygotyra/article/view/1487