1.
RANKELIENĖ S. SENŲJŲ KNYGŲ APRAŠO YPATUMAI: BIBLIOGRAFINIS VIENETAS AR MUZIEJINĖ VERTYBĖ?. BS [Prieiga per internetą]. 2011 m.sausio1 d. [žiūrėta 2021 m.gegužės13 d.];560:308-26. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/knygotyra/article/view/1495