1.
JANKAUSKAITĖ V. MOTIEJAUS VALANČIAUS RANKRAŠTINIO PAVELDO LIKIMO PERIPETIJOS. BS [Prieiga per internetą]. 2011 m.sausio1 d. [žiūrėta 2020 m.lapkričio27 d.];560:301-7. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/knygotyra/article/view/1496