1.
HERMANN A. RETI IŠEIVIJOS SPAUDINIAI LIETUVIŲ KULTŪROS INSTITUTO BIBLIO-TEKOJE. BS [Prieiga per internetą]. 2011 m.sausio1 d. [žiūrėta 2021 m.gegužės11 d.];560:287-94. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/knygotyra/article/view/1498