1.
LIETUVNINKAITĖ N. PREZIDENTO ANTANO SMETONOS ASMENINĖ BIBLIOTEKA: PAVELDAS IR TYRIMAI. BS [Prieiga per internetą]. 2011 m.sausio1 d. [žiūrėta 2021 m.rugsėjo21 d.];560:274-8. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/knygotyra/article/view/1499