1.
KLEIN M. LIETUVIŠKOS KNYGOS KUNIGO JOSIJO LORCKO (1723–1785) KOLEKCIJOJE KOPENHAGOJE. BS [Prieiga per internetą]. 2011 m.sausio1 d. [žiūrėta 2022 m.birželio29 d.];560:235-51. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/knygotyra/article/view/1501