1.
ILGIEWICZ H. VILNIAUS MOKSLO BIČIULIŲ DRAUGIJOS (1907–1939) BIBLIOTEKA: KOMPLEKTAVIMAS IR FONDŲ RAIDA. BS [Prieiga per internetą]. 2011 m.sausio1 d. [žiūrėta 2020 m.lapkričio28 d.];560:217-34. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/knygotyra/article/view/1502