1.
NAVICKIENĖ A. SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ RINKINYS SUOMIJOS NACIONALINĖJE BIBLIOTEKOJE HELSINKYJE. BS [Prieiga per internetą]. 2011 m.sausio1 d. [žiūrėta 2020 m.rugpjūčio15 d.];560:185-01. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/knygotyra/article/view/1504