1.
GRIGONIS E. ŠVENTOJO RAŠTO LEIDINIAI VILNIAUS UNIVERSITETO BIBLIOTEKOS XVI AMŽIAUS KNYGŲ FONDUOSE. BS [Prieiga per internetą]. 2011 m.sausio1 d. [žiūrėta 2021 m.gegužės13 d.];560:149-66. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/knygotyra/article/view/1506