1.
VAITKEVIČIŪTĖ V. LIETUVOS NACIONALINĖS MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKOS RETŲ KNYGŲ IR RANKRAŠČIŲ SKYRIAUS PALEOTIPŲ RINKINYS. BS [Prieiga per internetą]. 2011 m.sausio1 d. [žiūrėta 2020 m.rugpjūčio15 d.];560:135-48. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/knygotyra/article/view/1507