1.
NARBUTIENĖ D. RETŲ SPAUDINIŲ KOMPLEKTAVIMAS LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKOJE: PROBLEMOS, TRADICIJOS, PERSPEKTYVOS. BS [Prieiga per internetą]. 2011 m.sausio1 d. [žiūrėta 2021 m.gegužės14 d.];560:112-23. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/knygotyra/article/view/1509