1.
Gudinavičius A. Lietuvos rankraštinio paveldo publikavimas skaitmeninėje erdvėje: skaitmenintų ir viešai prieinamų rinkinių analizė techniniu požiūriu. BS [Prieiga per internetą]. 2011 m.sausio1 d. [žiūrėta 2021 m.gegužės15 d.];560:85-111. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/knygotyra/article/view/1510