1.
KERŠYTĖ N. VILNIAUS SENIENŲ MUZIEJAUS VERTYBIŲ SUSIGRĄŽINIMO IŠ RUSIJOS PROBLEMOS. BS [Prieiga per internetą]. 2011 m.sausio1 d. [žiūrėta 2021 m.gegužės12 d.];560:33-4. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/knygotyra/article/view/1512