1.
BLIŪDŽIUVIENĖ N. LIETUVOS KNYGOS PAMINKLŲ STANDARTO RENGIMO GALIMYBĖS IR PERSPEKTYVA. BS [Prieiga per internetą]. 2011 m.sausio1 d. [žiūrėta 2021 m.gegužės15 d.];560:7-17. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/knygotyra/article/view/1514