1.
Kažuro I. XVIII a. antrosios pusės Vilniaus spaustuvininkų ornamentai kaip knygos istorijos šaltinis. BS [Prieiga per internetą]. 2020 m.sausio13 d. [žiūrėta 2020 m.rugpjūčio5 d.];730:26-1. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/knygotyra/article/view/15775