1.
Strungytė-LiugienėI. Uždrausta XVIII amžiaus knyga: grafo Nikolajaus Ludwigo von Zinzendorfo „Stebuklingo Meile warginga Griekininko=Sʒirdis“ (1752). BS [Prieiga per internetą]. 2020 m.sausio13 d. [žiūrėta 2020 m.rugpjūčio13 d.];730:94-112. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/knygotyra/article/view/15778