1.
Aleknavičienė O. Asmeninis Martyno Liudviko Rėzos archyvas: rekonstrukcija. BS [Prieiga per internetą]. 2020 m.sausio13 d. [žiūrėta 2020 m.rugpjūčio13 d.];730:113-02. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/knygotyra/article/view/15780