1.
Navickienė A. Eduardas Volteris ir XX a. pradžios knygos mokslo institucionalizacija. BS [Prieiga per internetą]. 2020 m.sausio13 d. [žiūrėta 2021 m.gruodžio7 d.];730:230-63. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/knygotyra/article/view/15782