1.
CitavičiūtėL. Istorijos tėkmėje keliaujantys paveikslai – Klaipėdos krašto vaizdai. BS [Prieiga per internetą]. 2020 m.sausio13 d. [žiūrėta 2020 m.rugpjūčio13 d.];730:320-4. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/knygotyra/article/view/15787