1.
DapkieviczJ. Apginta Inos Kažuro disertacija apie Vilniaus bazilijonų vienuolyno spaustuvę. BS [Prieiga per internetą]. 2020 m.sausio13 d. [žiūrėta 2020 m.rugpjūčio13 d.];730:325-8. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/knygotyra/article/view/15788