1.
Dovnar L. „Baltarusiškoji knyga pasauliniame knygos kultūros kontekste“: 2006–2017 m. leidinių tematika. BS [Prieiga per internetą]. 2020 m.sausio13 d. [žiūrėta 2020 m.rugpjūčio13 d.];730:329-37. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/knygotyra/article/view/15789