1.
Navickienė A. Nurodymai autoriams ir bibliografiniai duomenys. BS [Prieiga per internetą]. 2020 m.liepos9 d. [žiūrėta 2021 m.rugpjūčio1 d.];740:265-9. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/knygotyra/article/view/18600