1.
Vaitkevičiūtė V. Inkunabulų sklaidos ir funkcionavimo ypatumai: Lietuvos atminties institucijų rinkinių atvejai. BS [Prieiga per internetą]. 2020 m.liepos9 d. [žiūrėta 2021 m.spalio24 d.];740:7-34. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/knygotyra/article/view/18601