1.
Kolevinskienė Žydronė. Moterų literatūra išeivijoje 1950–1990 metais: kanono klausimas. BS [Prieiga per internetą]. 2020 m.liepos9 d. [žiūrėta 2021 m.birželio18 d.];740:168-87. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/knygotyra/article/view/18606