1.
Budriūnienė J. JAV lietuvių kultūrinė spauda anglų kalba (1950–1990) lietuviškosios tapatybės sklaidos aspektu. BS [Prieiga per internetą]. 2020 m.liepos9 d. [žiūrėta 2021 m.spalio20 d.];740:188-0. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/knygotyra/article/view/18607