1.
BLIŪDŽIUVIENĖ N. TARPTAUTINĖ KNYGOS KULTŪROS KONFERENCIJA MASKVOJE. BS [Prieiga per internetą]. 2013 m.sausio1 d. [žiūrėta 2021 m.birželio16 d.];610:358-60. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/knygotyra/article/view/1948