1.
KAUNAS D. MARTYNO JANKAUS TEKSTAI IR KONTEKSTAI JONO ŠLIŪPO KNYGOJE „LIETUVISZKIEJIE RASZTAI IR RASZTININKAI“. BS [Prieiga per internetą]. 2013 m.sausio1 d. [žiūrėta 2021 m.gruodžio8 d.];610:299-24. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/knygotyra/article/view/1952