1.
RUDŽIONIENĖ J. SPAUDOS STATISTIKA: RAIDOS IR ŠALTINIŲ ĮŽVALGOS. BS [Prieiga per internetą]. 2013 m.sausio1 d. [žiūrėta 2022 m.liepos5 d.];610:130-45. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/knygotyra/article/view/1960