1.
Riaubienė A. Draudžiamoji spauda Centriniame valstybės knygyne 1919–1940 metais. BS [Prieiga per internetą]. 2021 m.gruodžio30 d. [žiūrėta 2022 m.liepos7 d.];77:277-05. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/knygotyra/article/view/25285