1.
Navickienė A. Monografija apie Martyną Jankų kaip tautos vienytoją ir lietuviškos spaudos kūrėją. BS [Prieiga per internetą]. 2021 m.gruodžio30 d. [žiūrėta 2022 m.rugsėjo28 d.];77:392-7. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/knygotyra/article/view/25296