1.
JANONIS O. NAUJAS BIBLIOGRAFIJOS TEORIJOS IR METODOLOGIJOS VADOVĖLIS RUSIŠKAI. BS [Prieiga per internetą]. 2010 m.sausio1 d. [žiūrėta 2021 m.rugsėjo22 d.];550:349-53. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/knygotyra/article/view/3476